UDALOSTI

Webinár pre školských psychológov MŠ, ZŠ a SŠ

3/11/2021

Blog image

Dňa 18. marca 2021 o 13:30 hod. sa uskutočnil on-line webinár pre školských psychológov materských škôl, základných škôl a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Webinár informoval o nových možnostiach vedenie záznamov z odbornej činnosti v práci školského psychológa.

Program webinára predniesla a prezentovala Mgr. Zuzana Rusinová, školská psychologička SOŠ obchodu a služieb, Bocatiova 1, Košice.

Webinárom sprevádzala PhDr. Martina Šáyová, metodička CPPPaP pre školských psychológov a psychologička CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog