Naša ponuka

Materské školy

Všetko, čo naozaj potrebujem v živote vedieť, som sa naučil v materskej škôlke

(All I Really Need to Know I Learned in Kindergarten)

Najčastejšie pomáhame deťom v predškolskom veku pri riešení nasledujúcich problémov:

a) Problémy v adaptácii na prostredie MŠ.

b) Problémy v komunikácii s učiteľkami a deťmi.

c) Psychomotorický nepokoj, zvýšená dráždivosť.

d) Agresivita k ľuďom a predmetom.

e) Zaostávanie vývinu reči a kognitívnych funkcií.

Spoluprácu s materskými školami a poskytovanie služieb deťom predškolského veku možno rozčleniť do niekoľkých oblastí činnosti:

a) Individuálne psychologické služby deťom predškolského veku, ich zákonným zástupcom (najčastejšie rodičom) a vychovávateľom.

b) Skupinové formy práce s deťmi, príp. ich rodičmi.

c) Aktivity pre pedagogických zamestnancov MŠ.

Materské školy v našej pôsobnosti

Naše centrálne pracovisko Zuzkin park 10 a elokované pracovisko Galaktická 11, Košice majú v starostlivosti dovedna 57 materských škôl okresov Košice II, Košice III a Košice IV s približne 5 000 deťmi. Pozrite si prehľad našich zamestnancov pracujúcich na týchto materských školách.

  • Materské školy v starostlivosti

Ponukový list

Žiadosti

Metodické pokyny, usmernenia a materiály:

Hľadáte viac?

Ak hľadáte ďalšie užitočné informácie, tak neváhajte navštíviť nasledovnú samostatnú stránku, na ktorej sa môžete dozvedieť viac.