Prehľad dokumentov

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry za súčasný a predchádzajúce roky.

Register ponúkaného majetku štátu nájdete na www.ropk.sk

Rok 2023

Výzvy na predkladanie ponúk

Zmluvy

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, sú uzatvorené zmluvy za rok 2022 uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky (IČO: 35570547  DIČ: 2022113907).

Objednávky a faktúry

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017