Prehľad dokumentov

Povinne zverejňované dokumenty

V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, zverejňujeme uzatvorené zmluvy, vystavené objednávky a prijaté faktúry za súčasný a predchádzajúce roky.

Register ponúkaného majetku štátu nájdete na www.ropk.sk

Rok 2024

Výzvy na predkladanie ponúk

  Zmluvy

  V zmysle Zákona č. 546/2010 Zb., ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2011, sú uzatvorené zmluvy za rok 2024 uverejnené v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky (IČO: 35570547  DIČ: 2022113907).

  Objednávky a faktúry

  Rok 2023

  Rok 2022

  Rok 2021

  Rok 2020

  Rok 2019

  Rok 2018

  Rok 2017