Kontakt

Naše pracoviská

Centrálne pracovisko

Zuzkin park 10

Košice, 040 11

+421 911 030 930055/787 16 11

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

Elokované pracovisko – Galaktická

Galaktická 11

Košice, 040 12

+421 911 193 930055/674 36 30

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

Elokované pracovisko – Bocatiova

Bocatiova 1

Košice, 040 01

0911 987 085055/796 12 11

Pondelok – Piatok

Sobota – Nedeľa

IČO:

35570547

DIČ:

2022113907

IBAN:

SK93 8180 0000 0070 0024 5616

Centrálne pracovisko Zuzkin park 10

Kde nás môžete nájsť? Naše centrum sa nachádza na Košickom sídlisku Terasa (Košice II), pri obchodnom centre Galéria – Kaufland. Chcete k nám cestovať pomocou mestkej hromadnej dopravy?

Dôležité kontakty

Kontakty s klientmi:

Kontakt slúži pre prijímanie žiadostí, informácií a podobne.

055 - 787 16 11

0911 030 930

Zástupkyňa riaditeľky:

Sekretariát:

Metodické vedenie školských poradcov:

Metodické vedenie školských psychológov:

Metodické vedenie kariérových poradcov:

Metodické vedenie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní:

Oddelenie psychologického poradenstva a terapie:

Oddelenie špeciálno-pedagogického poradenstva a reedukácie:

Oddelenie sociálno-psychologického poradenstva a prevencie:

Hľadáte viac?

Ak hľadáte kontakty priamo na našich odborných zamestnancov, tak pre Vás máme prichystanú samostatnú podstránku. Neváhajte ju navštíviť prostredníctvom tlačidla nižšie.

  • Zamestnanci

Elokované pracovisko Galaktická 11

Elokované pracovisko nášho centra sa nachádza na Košickom sídlisku Nad jazerom (Košice IV), v zadnom trakte budovy materskej škôlky Galaktická. Chcete k nám cestovať pomocou mestkej hromadnej dopravy?

Dôležité kontakty

E-mailový kontakt Kontakty s klientmi

Kontakt slúži pre prijímanie žiadostí, informácií a podobne.

055 - 674 36 30

0911 193 930

epgalakticka@cppke.sk

Vedúca elokovaného pracoviska Galaktická 11

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.