BLOG

Pochvala versus spätná väzba a ocenenie

1/27/2021

Blog image

Takmer každému z nás sa počúvajú slová pochvaly príjemne a častokrát nás tieto slová pohladia na duši: „Ty si ale šikovný.” „Perfektná práca.” V živote sme sa s ňou stretli asi všetci či už v detstve, doma, v škole alebo v práci.

Takmer každému z nás sa počúvajú slová pochvaly príjemne a častokrát nás tieto slová pohladia na duši: „Ty si ale šikovný.” „Perfektná práca.” V živote sme sa s ňou stretli asi všetci či už v detstve, doma, v škole alebo v práci. Používame ju z rôznych dôvodov. Niekedy chceme navodiť príjemnú atmosféru, potešiť, povzbudiť druhého, aby pokračoval v určitom chovaní. Inokedy ňou chceme docieliť, aby druhí urobili, čo je potrebné, prípadne sa od druhej osoby tiež chceme dočkať pochvaly. Niekedy počúvame, že jej je málo, že ju neposkytujeme a aká je dôležitá. Podľa autorov rešpektujúcej výchovy nie každé pozitívne vyjadrenie je voči deťom aj dospelým prospešné (Kopřiva, Nováčková, Nevolová & Kopřivová, 2012). Pojem pochvala používajú pre pozitívne vyjadrenie o činnosti, správaní alebo vlastnosti druhej osoby, ktoré súčasne vyjadruje nerovný vzťah (jeden človek sa cíti v pozícii, v ktorej môže hodnotiť druhých). Skrytý význam pochvál podľa nich znie: „Robíš veci k mojej spokojnosti.”

„Ten obrázok je veľmi pekný, vidíš, aká si šikovná.”

„No ty si všetko zjedol. Ty si dobrý chlapček.”

Aj keď pochvaly na prvý pohľad prinášajú pozitívne pocity, primiešavajú sa k nim aj menšie či väčšie kvapky nepohody. Nie je najlepšie, ak sú deti závislé od toho, či ich za nejakú činnosť vždy  pochválime alebo naopak pokarháme. Pochvaly môžu vytvárať závislosť na vonkajšom hodnotení, na druhých ľuďoch, na autorite, čo do značnej miery obmedzuje vnútornú slobodu človeka a tak sa ľudia môžu stať závislými na autorite a ľahšie manipulovateľnými. Deti sa tak často učia urobiť niečo preto, aby sa zavďačili autorite a nie pre podstatu veci. Pochvala je istým druhom odmeny a stáva sa, že pochvala je tak často  cieľom dieťaťa a samotná činnosť je druhoradá. Znamená to, že pokiaľ nie je v okolí autorita, ktorá dieťaťu udelí pochvalu a pokiaľ mu chýba vnútorná motivácia, nemá dôvod správať sa správne, robiť niečo dobre, či dokonca vôbec niečo robiť. 

Podľa niektorých odborníkov je alternatívou k závislosti na hodnotení autoritou sebahodnotenie. Sebahodnotenie je realistickým pohľadom na to, akí sme a čo robíme. Tiež je to schopnosť porovnávať svoj výkon či správanie s dostupnými kritériami a následne z toho vyvodzovať závery. Deti sa tak učia byť spokojnými, keď niečo urobia dobre a nepotrebujú k tomu obdiv a pochvalu druhých. Začnú sa tak zameriavať na činnosť samotnú, majú z nej potešenie a nečakajú, čo na to povie okolie. 

My všetci však niekedy potrebujeme počuť od svojho okolia reakciu na svoje správanie či výsledok nejakej činnosti. Spätná väzba je teda naozaj veľmi dôležitá a potrebná v našom živote. Deti potrebujú cítiť náš záujem o nich, potrebujú našu pozornosť. Často sa stáva, že na ne vieme hneď reagovať v situáciách, keď sa nesprávajú podľa našich predstáv. Venujeme im však pozornosť, keď sa im napríklad niečo podarí? Ako teda efektívne komunikovať s deťmi, keď im chceme pozitívne vyjadriť reakciu na ich správanie alebo výsledok nejakej činnosti? Uvedieme niekoľko námetov. 

Podanie informácie (spätná väzba) týkajúcej sa priebehu a výsledku toho, čo robíme alebo ako sa správame. Spätná väzba sa zameriava na činnosť alebo správanie, nehodnotí však osoby. Je dobré nevyslovovať všeobecné konštatovania typu „Je to pekné”, skôr sa zamerajte na konkrétnosť „Páči sa mi, koľko farieb si použila, pôsobí to na mňa veselo.”

Rozdiel medzi pochvalou a pozitívnou spätnou väzbou:

„Tvoja úvaha o priateľstve je napísaná prehľadne, je členená do odstavcov podľa toho, čo k sebe patrí, myšlienky sa neopakujú a tie citáty sú naozaj nevšedné.” – pozitívna spätná väzba.

„Ty si ale naozaj literárne nadaný, napísal si to veľmi pekne. Tú úvahu o priateľstve pošleme do súťaže.” – pochvala.

Niekedy ale chceme pridať k pozitívnemu popisu aj pozitívne emócie, ktoré môžeme vyjadriť tzv. ocenením. Ocenenie vyjadruje rešpekt a uznanie. Ide o rovnocenný vzťah, pri ktorom si deti budujú svoju sebaúctu. 

„Vidím, že si obutý. Pravá a ľavá topánka sú spravne a prezúvky sú tiež odložené.” namiesto „No ty si ale šikulka! Vidíš, že sa vieš obuť sama, keď chceš.”

„Máš asi poriadnu radosť, že už dokážeš preplávať celý bazén. Spočiatku sa ti do toho nechcelo, ale potom si sa do toho pustil a vytrval si. Ja mám samozrejme radosť s tebou.” namiesto „Ty si ale perfektný plavec!” Dôležité je pri spätnej väzbe pomenovať aj svoje pocity, ak cítime radosť z úspechu dieťaťa. 

Ak napríklad menšie deti ukazujú svojim rodičom obrázky, ktoré namaľovali a pýtajú sa, či je to pekné, skúste odpovedať „Čo si myslíš ty?” „Tebe sa to páči?”. Pokiaľ ale naďalej chcú počuť vaše hodnotenie, skúste vyjadrovať len svoj názor a nehodnotťe: „Myslím si, že…” „Mne sa na tom páči...”

 Výrazom ocenenia je aj poďakovanie:

„Bolo vidieť, že si prišla po tréningu unavená. Napriek tomu si šla s bratom na ihrisko, keď som ja nemohla. Ďakujem, pomohlo mi to a Janko bol tak rád.”

 Súčasťou ocenenia môže byť súhrnné označenie toho, ako sa práve dieťa zachovalo:

„Bolo vidieť, že máš zo zubára strach, ale prekonal si to, otvoril si pusu a nechal sa vyšetriť. Tomu hovorím statočné správanie.” namiesto „Ty si ale statočný chlapec.”

Psychológ Gordon (2012) je podobného názoru, že pochvala nie je pre deti vždy prospešná. Pozitívne hodnotenie, ktoré dávame dieťaťu, nemusí byť vždy v zhode s jeho predstavou, ktorú o sebe má a tak to môže u dieťaťa vyvolať odpor: „Nie som pekná, som škaredá.” Poukazuje tiež na to, že sú rodiny, kde sa deti často chvália. Ak pochvala chýba, deti to môžu brať ako kritiku: „Nepovedala si na môj účes nič pekné, takže sa ti určite nepáči.” Tiež poukazuje na fakt, že deti pochvalu často vnímajú ako manipuláciu: „Hovoríš to len preto, aby som sa viac učila.” Deti sa tiež často cítia trápne, keď ich rodičia pochvália, najmä pred kamarátmi: „Ale oci, to nie je pravda.” Podobne ako autori rešpektujúcej výchovy aj Gordon poukazuje na riziko, že často chválené deti sa môžu na pochvale stať závislé a môžu si ju dokonca vyžadovať: „Nepovedal si ani slovo ohľadom mojej upratanej izby.”

Iné zaujímavé podnety ku téme pochvaly rozobrala aj pani Koníčková čerpajúca zo zdroja  - Sal Severe: Čo robiť, aby sa vaše deti vhodne správali.  Okrem už spomínanej potreby konkrétnosti, pravdivosti, úprimnosti a vyjadrenia svojich pocitov pri podávaní spätnej väzby namiesto klasickej pochvaly, apeluje tiež na to, aby sme sa vyvarovali pochvaly, v ktorej je ukrytá nejaká výčitka: „No, výborne, myslel som, že to nikdy neurobíš.“  

Skúsme sa teda zamerať na podávanie kvalitnej, konkrétnej, pravdivej spätnej väzby voči dieťaťu, kedy popisujeme správanie alebo výsledok jeho činnosti bez jeho ohodnotenia. Pridajme k tomu ocenenie, ktorým voči dieťaťu vyjadrujeme rešpekt. Zamerajme sa na budovanie jeho zdravej sebaúcty a podporujme u neho jeho vnútornú motiváciu k činnosti namiesto závislosti od okolitej pochvaly.

Vypracovala: Mgr. Andrea Čemanová

Zdroje:

Gordon, T. (2012).Výchova bez poražených. Řešení konfliktu mezi rodiči a dětmi. Praha, Česká republika: Malvern.

Kopřiva, P. , Nováčková, J., Nevolovová, D. & Kopřivová, T. (2012). Respektovat a být respektován. Bystřice pod Hostýnem, Česká republika: Pavel Kopřiva – Spirála.

Koníčková, J.. Ako deti správne chváliť? Dostupné z: https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/380/ako-deti-spravne-chvalit

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďalšie blogy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež naše oznamy