OZNAMY

Oznam o zmene názvu a pracoviskách od 1.1.2023

12/19/2022

Blog image

Vážení klienti, riaditelia škôl, odborní a pedagogickí zamestnanci škôl v územnej pôsobnosti pracoviska

Riaditeľstvo poradenského zariadenia oznamuje, že v dôsledku transformácie systému poradenstva a prevencie v Slovenskej republike sa od 1. januára 2023 stávame Centrom poradenstva a prevencie, poskytujúcim služby 3. a 4. stupňa podpory našim klientom na troch pracoviskách:

  • Pracovisko Zuzkin park 10, Košice
  • Elokované pracovisko Bocatiova 1, Košice
  • Elokované pracovisko Galaktická 11, Košice.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog