OZNAMY

Informácie o projekte Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

10/9/2022

Blog image

Pre riaditeľov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti CPPPaP

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ základnej školy a strednej školy,

na základe pokynu Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach a vedúceho oddelenia krízového manažmentu MŠVVaŠ SR si Vás dovoľujeme informovať o projekte s názvom: 

Predchádzanie vzniku krízových situácií počas mimoriadnej situácie v dôsledku vojnových udalostí na Ukrajine

ktorý pripravili kolegovia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Všetky školy informujeme o existencii spomínaného projektu, vďaka ktorému môžu vyhľadať kvalifikovanú pomoc pri riešení konfliktných situácií medzi domácimi a ukrajinskými žiakmi. Viac informácií sa nachádza v letáku (dolu).

V letáku sa okrem základných informácií uvádzajú aj kontaktné údaje a inštrukcie, ako v prípade záujmu o poskytnutie pomoci postupovať. V prípade, že na škole príde k vzniku krízovej situácie a jej zástupcovia sa rozhodnú využiť pomoc ponúkanú zo strany MPSVaR SR toto požaduje, aby škola zaslala krátku správu o tejto skutočnosti aj na e-mailové adresy:

maros.borza@minedu.sk a rudolf.moravcik@minedu.sk.

Postačuje informácia v rozsahu, že prišlo k vzniku krízovej situácie a že MPSVaR SR bolo požiadané o pomoc. Školy nás však môžu prostredníctvom uvedených kontaktov osloviť aj vtedy, pokiaľ by na žiadosť o poskytnutie pomoci nebola poskytnutá zo strany MPSVaR SR žiadna spätná väzba.

Ďakujeme za spoluprácu. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Za MŠVVaŠ SR Ing. Rudolf Moravčík

Štátny radca  | Oddelenie krízového manažmentu |

Stromová 1 | 813 30 Bratislava | Slovenská republika

tel.: +421 2 59 374 329| +421 907 794 115

rudolf.moravcik@minedu.sk | www.minedu.sk

Leták MPSVR SR s kontaktmi

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog