OZNAMY

Ukončili sme projekt Návrat do bezpečia

9/2/2022

Blog image

Vážení návštevníci našej webovej stránky

Projekt Návrat do bezpečia naše CPPPaP, Zuzkin park 10 v Košiciach realizovalo od decembra 2021 do augusta 2022 a bol zameraný na oblasť podporu duševného zdravia detí vo veku 11 až 13 rokov. Hlavnými  cieľmi nášho projektu bolo:

  • Skvalitniť poskytované služby a preventívne aktivity s ohľadom na potreby detí staršieho školského veku (11-13 rokov),
  • chápať vyhľadanie odbornej pomoci pri podpore svojho psychického zdravia v cieľovej skupine starších detí (11-13 rokov) ako súčasť prirodzenej starostlivosti o seba,
  • senzibilizovať rodičov a triednych učiteľov voči špecifickým sociálnym a emocionálnym potrebám detí v dôsledku pandemickej situácie.

Dnes, pri uzatváraní projektu, môžeme konštatovať, že jeho ciele  sa nám podarilo naplniť vďaka realizovaným aktivitám. Tím psychologičiek nášho centra Mgr. Begerová, Mgr. Grácová, Mgr. Gregová,  Mgr. Haklová, PhDr. Lehotská, PhDr. Podracká a Mgr. Tomková v rámci projektu realizoval vo vybraných triedach 6. a 7. ročníka základných škôl 24 skupinových  zážitkových aktivít.  Cez zážitkové aktivity sme deti  podnietili k tomu, aby uvažovali tak o vlastnej  psychickej pohode, ako  aj o psychickej pohode v triede - o jej dôležitosti v živote, o prekážkach pri jej budovaní a prežívaní, vrátane dopadov pandémie Covid-19 a vojny na Ukrajine a   o spôsoboch jej vytvárania. Zároveň sme otvorili diskusiu o rôznych možnostiach pomoci a zdôraznili, že vyhľadať odbornú psychologickú pomoc je prirodzenou súčasťou starostlivosti o svoju psychickú pohodu.  Spolu s deťmi sme uvažovali aj o ideálnom  mieste psychologickej pomoci. Tak sa deti spolupodieľali  na vytvorení návrhu terapeuticko-relaxačnej miestnosti v našom Centre. Zariadenie takejto miestnosti ako relaxačno-terapeutického priestoru na individuálne stretnutia, ale aj skupinové aktivity  pre deti, žiakov, rodičov a učiteľov, bolo ďalšou aktivitou nášho projektu.  Pri plánovaní a realizovaní nášho projektu  sme  mysleli aj na rodičov a učiteľov. Pre rodičov a triednych učiteľov detí zapojených do projektu  sme pripravili a realizovali webinár s názvom „COVIDové straty a nálezy“. Mrzí nás, že v skupine  rodičov mal náš webinár slabú návštevnosť. Preto budeme v školskom roku 2022/2023 ďalej  aktívne hľadať cesty na odovzdanie získaných skúseností práve rodičom.

 Do školského roka 2022/2023 tak vďaka realizácii projektu vstupujeme nielen s novými  skúsenosťami, spätnými väzbami od detí, rodičov a učiteľov, ale aj s vynovenou terapeutickou  miestnosťou pre staršie deti. Tú okrem novej podlahy a príjemnej atmosféry dopĺňa lezecká stena, balančný rebrík a záťažový had – terapeutické pomôcky, ktoré nám v komplexnej starostlivosti doteraz v centre chýbali, a ktoré sme zakúpili práve vďaka finančnej podpore nášho projektu. V blízkej budúcnosti plánujeme doplnením pomôcok (napr. boxovacie vrece, hlina, terapeutické pieskovisko, pomôcky na  arteterapeutické a relaxačné aktivity) plne využiť odborný potenciál psychológov nášho centra.

Za spoluprácu ďakujem vedeniu, triednym učiteľom a školským psychologičkám:

  • ZŠ Lechkého 1, Košice,
  • Spojenej školy sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice,
  • ZŠ Kežmarská 30, Košice
  • ZŠ Trebišovská 10, Košice.

Projekt bol  finančne podporený Nadáciou pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí.

                                                                 Ďakujeme.

Terapeutická miestnosť

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog