Naša ponuka

Užitočné informácie

Ponúkame Vám materiály vypracované u nás v CPPPaP pre doplnenie informácií o výchove, o riešení niektorých problémov súvisiacich s vývinom detí a mládeže, o príprave na vyučovanie a vôbec... o príprave pre život.

Rodičom detí predškolského veku

Rodičom detí a mládeže v školskom a adolescentnom veku

Potrebujete sa objednať alebo len niečo opýtať? Neváhajte využiť nasledujúci formulár

Vami vyplnené informácie v kontaktnom formuláry podliehajú spracovaniu, ktorého podmienky sú bližšie popísané v Ochrane osobných údajov.