UDALOSTI

Seminár pre začínajúcich školských koordinátorov, školských psychológov a školských sociálnych pedagógov

9/27/2022

Blog image

Dňa 10. októbra 2022 o 10:00 hod. sa uskutočnil seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, školských psychológov a školských sociálnych pedagógov základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Obsahom stretnutia bolo:

  • Metodické usmernenie a inštruktáž pre začínajúceho školského koordinátora,
    začínajúceho školského psychológa a začínajúceho sociálneho pedagóga základnej a strednej školy.
  • Organizácia preventívnych úloh na školský rok 2022/2023.
  • Stratégia školy pri riešení šikovania.

Viedla PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog