UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ a SŠ

2/16/2021

Blog image

Dňa 1. marca 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Riziká virtuálneho prostredia nielen v dobe covidovej – prezentovala Mgr. Veronika Borgoňová, psychologička CPPPaP.
  • Feedback o preventívnych aktivitách CPPPaP v online priestore – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog