UDALOSTI

Pracovné stretnutie kariérových poradcov ZŠ

11/11/2021

Blog image

Dňa 25. novembra 2021 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie kariérových poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia bolo:

  • Spolupráca pri tvorbe strategického plánu kariérového poradenstva školy – Mgr. Lenka Čigášová, kariérová poradkyňa, metodička pre kariérových poradcov ZŠ a SŠ, psychologička CPPPaP  a kariéroví poradcovia základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog