UDALOSTI

Pracovná porada výchovných poradcov špeciálnych škôl

6/5/2023

Blog image

Dňa 14. júna 2023 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo pracovné stretnutie výchovných poradcov špeciálnych škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Úrovne podpory a kompetencie jednotlivých CPP v Košiciach – prezentovala PaedDr. Tatiana Majerníková, vedúca EP Bocatiova 1, Košice, špeciálna pedagogička CPP.
  • Rôzne, diskusia (postup pri kontrolných vyšetreniach, platnosti správ z diagnostických vyšetrení, organizácie práce, harmonogram a témy pracovných stretnutí v školskom roku 2023/2024, pedagogické asistenti...) – PaedDr. Tatiana Majerníková.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog