UDALOSTI

Pracovná porada školských/výchovných poradcov ZŠ

5/20/2022

Blog image

Dňa 25. mája 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo prezenčné pracovné stretnutie školských/výchovných poradcov základných škôl v  územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Postoje spolužiakov k individuálne začleneným žiakom v základných školách – prezentovala Mgr. Lucia Regrutová, špeciálna pedagogička CPPPaP.
  • Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP pre školských poradcov, vedúca oddelenia poradenstva vzdelávacieho a kariérového vývinu.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog