UDALOSTI

Pracovná porada školských/výchovných a kariérových poradcov SŠ

10/12/2022

Blog image

Dňa 19. októbra 2022 o 10:00 hod.  sa  uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských/výchovných a kariérových poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2022/2023.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Vyhodnotenia spolupráce medzi školami a CPPPaP v oblasti výchovného a kariérového poradenstva v školskom roku 2021/2022 – referovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP pre školských poradcov, vedúca oddelenia vzdelávacieho a kariérového vývinu, špeciálna pedagogička.
  • Usmernenie k spolupráci medzi strednými školami a CPPPaP v oblasti diagnosticko-poradenskej starostlivosti o žiakov v školskom roku 2022/2023 podala PhDr. Martina Trebuňáková, zástupkyňa riaditeľky CPPPaP.
  • Aktuálne informácie z oblasti kariérového poradenstva – informovala Mgr. Zlatica Gregová, metodička CPPPaP pre kariérových poradcov, psychologička.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog