UDALOSTI

Pracovná porada školských/výchovných a kariérových poradcov SŠ

6/7/2022

Blog image

Dňa 8. júna 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo prezenčné pracovné stretnutie školských/výchovných poradcov a kariérových poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Adverzné detské skúsenosti a ich dôsledky na vzdelávaciu úspešnosť žiakov – prezentovala Mgr. Viera Lehotská, PhD., psychologička CPPPaP.
  • Informácie k transformácii poradenského systému v SR a v CPPPaP – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Inštrukcie k spracovaniu dotazníka o spolupráci škôl s CPPPaP v oblasti výchovného a kariérového poradenstva v školskom roku 2021/2022 – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP pre školských poradcov, vedúca oddelenia poradenstva vzdelávacieho a kariérového vývinu.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog