UDALOSTI

Pracovná porada školských špeciálnych pedagógov ZŠ a SŠ

5/22/2023

Blog image

Dňa 29. mája 2023 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Úrovne podpory a kompetencie Školského podporného tímu (školského špeciálneho pedagóga) v systéme poradenstva a prevencie – prezentovala PaedDr. Tatiana Majerníková, vedúca EP Bocatiova 1, Košice, špeciálna pedagogička CPP.
  • Praktická časť – rozvoj sluchového rozlišovania, práca so bzučiakom – inštruovala PaedDr. Tatiana Majerníková.
  • Rôzne, diskusia

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog