UDALOSTI

Pracovná porada školských špeciálnych pedagógov ZŠ

12/1/2022

Blog image

Dňa 13. decembra 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských špeciálnych pedagógov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnou témou stretnutia bolo: 

  • Využitie kompenzačných pomôcok vo výchovno-vzdelávacom procese u žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Mgr. Jana Duláková, špeciálna pedagogička CPPPaP; PhDr. Marta Taráseková, vedúca oddelenia poradenstva vzdelávacieho a kariérového vývinu, špeciálna pedagogička CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog