UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov SŠ

11/29/2020

Blog image

Dňa 5. novembra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Možnosti dištančného poradenstva pre stredoškolákov referovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Preventívne aktivity CPPPaP v oblasti univerzálnej prevencie pre stredoškolákov v on-line priestore – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička, vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
  • Výmena skúsenosti z realizácie dištančného poradenstva pre stredoškolákov, príklady dobrej praxe.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog