UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov SŠ

10/7/2021

Blog image

Dňa 14. októbra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada školských psychológov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Výstupy z inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie vo vzťahu k činnosti školských psychológov – referovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Úloha školského psychológa v rámci univerzálnej prevencie – referovala PaedDr. Lýdia Olajošová,  metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ.
  • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a strednými školami v oblasti školskej psychológie za školský rok 2020/2021 a metodické usmernenie k spolupráci v školskom roku 2021/2022 – vyhodnotila PhDr. Martina Šályová, psychologička, metodička CPPPaP pre školských psychológov MŠ, ZŠ a SŠ.
  • Aktuálne otázky činnosti školského psychológa v strednej škole – moderovala PhDr. Martina Šályová.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog