UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov MŠ a ZŠ

5/18/2023

Blog image

Dňa 25. mája 2023 o 9:00 hod.  sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov materských a základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Odborné činnosti školského psychológa v kontexte inšpekčného výkonu ŠŠI – prezentovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPP, metodička pre školských psychológov.
  • Výstupy národného projektu VÚDPaP Usmerňovať pre prax využiteľné v práci školského psychológa na základnej škole – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPP.
  • Dotazník o spolupráci v školskom roku 2022/2023 – PhDr. Martina Šályová.
  • Rôzne, diskusia.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog