UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov MŠ a ZŠ

9/27/2021

Blog image

Dňa 5. októbra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada školských psychológov materských a základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Preventívny tím (Prečo je potrebné si prevenciu rozdeliť?) – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a základnými školami v oblasti školskej psychológie za školský rok 2020/2021 a metodické usmernenie k spolupráci v školskom roku 2021/2022 – realizovali PhDr. Martina Šályová, psychologička a metodička CPPPaP pre školských psychológov MŠ, ZŠ a SŠ, PhDr. Martina Trebuňáková, vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie a PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog