UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov MŠ a ZŠ

5/18/2021

Blog image

Dňa 27. mája 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských psychológov materskej a základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Efektívna komunikácia s rodičom – prezentovala Mgr. Zita Haklová, psychologička CPPPaP.
  • Odporúčania k vedeniu dokumentácie školského psychológa z odbornej činnosti s klientom v záujme jeho ochrany – referovala PhDr. Emília Nuberová, psychologička, riaditeľka CPPPaP.
  • Zhodnotenie spolupráce CPPPaP a školských psychológov v školskom roku 2020/2021 – inštruovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Rôzne, diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského psychológa v materskej a základnej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog