UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov a školských sociálnych pedagógov ZŠ s SŠ

11/23/2022

Blog image

Dňa 28. novembra 2022 o 8:30 hod.  sa uskutočnilo pracovné klubové stretnutie metodického vedenia školských psychológov a školských sociálnych pedagógov – odborných zamestnancov školských podporných tímov základných a stredných škôl  v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Ponuka preventívnych prednášok a besied v rámci oživenia multidisciplinárnej
    spolupráce medzi školami a políciou – prezentovala Katarína Bortáková, Odbor prevencie kriminality MV SR, Oddelenie koordinácie a programov prevencie kriminality, Komenského 52, Košice.
  • Aplikácia preventívnych aktivít univerzálnej a selektívnej prevencie na druhej
    podpornej úrovni v školskom prostredí – praktické ukážky, príklady dobrej praxe – realizovali PaedDr. Lýdia Olajošová, Mgr. František Forgáč, Mgr. Veronika Líšková, PhDr. Martina Šályová, PhDr. Mojmír Trebuňák, PhDr. Martina Trebuňáková, odborní zamestnanci CPPPaP.
  • Diskusia, rôzne.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog