UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov a školských koordinátorov ZŠ a SŠ

2/14/2023

Blog image

Dňa 20. februára 2023 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo pracovné stretnutie školských psychológov a školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií, v ktorých nepôsobí školský podporný tím v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Aktuálne informácie z problematiky ochrany detí pred násilím – referovala Ing. Magdaléna Lucáková z ÚPSVaR, Oddelenie podpory ochrany detí pred násilím/sekcia rodiny.
  • Oznamovacia povinnosť školy, aktuálne informácie o zneužívaní návykových látok mladistvými v košických školách – referovali por. Ing. Emília Glovčíková, pplk. Ing. Leopold Lӧrinc z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach.
  • Príklady dobrej praxe.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog