UDALOSTI

Pracovná porada školských/výchovných poradcov ZŠ

1/25/2022

Blog image

Dňa 2. februára 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie školských poradcov základných škôl v  územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Krízové intervencie v prostredí školy – prezentovala Mgr. Jana Pankuchová, psychologička CPPPaP.
  • Informácie o projekte CPPPaP Návrat do bezpečia pre základné školy – informovala Mgr. Jana Pankuchová, psychologička CPPPaP.
  • Aktuálne informácie k prijímaciemu pokračovaniu pre školský rok 2022/2023 a k aktuálnym opatreniam a prebiehajúcej odbornej činnosti CPPPaP – informovali PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka, PhDr. Marta Taráseková, metodička  CPPPaP pre školských poradcov, vedúca oddelenia poradenstva vzdelávacieho a kariérového vývinu.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog