UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov ZŠ

9/30/2021

Blog image

Dňa 6. októbra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada školských poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Zvládanie stresu – prezentovala Mgr. Lenka Čigášová, psychologička CPPPaP.
  • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a základnými školami v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2020/2021 – realizovala PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP pre školských poradcov ZŠ a SŠ.
  • Metodické usmernenie k zabezpečeniu úloh v školskom roku 2021/2022 – realizovali PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP a PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP pre školských poradcov ZŠ a SŠ.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog