UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov ZŠ

5/18/2021

Blog image

Dňa 26. mája 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Vzdelávanie žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami v podmienkach základných škôl prezentovala PaedDr. Tatiana Majerníková, špeciálna pedagogička, riaditeľka CŠPP Bocatiova 1, Košice.
  • Aktuálne otázky z oblasti profesijnej orientácie – informovala PhDr. Marta Taráseková, metodička pre školských poradcov CPPPaP.
  • Zhodnotenie spolupráce CPPPaP, škôl a školských poradcov za školský rok 2020/2021 – inštruovala PhDr. Marta Taráseková, metodička pre školských poradcov CPPPaP.
  • Rôzne, diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského poradcu v základnej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog