UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov SŠ

5/12/2021

Blog image

Dňa 19. mája 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Podpora návratu žiakov na prezenčné vzdelávanie a znovunastavenie pozitívnej klímy v triednych kolektívoch – prezentovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
  • Zhodnotenie spolupráce CPPPaP, škôl a školských poradcov stredných škôl v školskom roku 2020/2021 – inštruovala PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog