UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorv ZŠ a SŠ

6/2/2021

Blog image

Dňa 7. júna 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Zdravie mladých ľudí, čo pandémia vzala a čo priniesla – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Zhodnotenie spolupráce CPPPaP a škôl v oblasti plnenia preventívnych úloh v školskom roku 2020/2021 – inštruovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog