UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ a SŠ

11/23/2022

Blog image

Dňa 28. novembra 2022 o 10:30 hod.  sa uskutočnilo pracovné klubové stretnutie metodického vedenia školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska, v ktorých nepôsobí školský podporný tím.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Možnosti univerzálnej preventívno-výchovnej činnosti triedneho učiteľa v rámci
    zabezpečenia prvej podpornej úrovne pre osobnostný rozvoj žiakov v triednych
    kolektívoch – realizovali PaedDr. Lýdia Olajošová, Mgr. František Forgáč, Mgr. Veronika Líšková, PhDr. Mojmír Trebuňák, PhDr. Martina Trebuňáková, odborní zamestnanci CPPPaP.
  • Praktické ukážky, príklady dobrej praxe zo školského prostredia.
  • Diskusia, rôzne.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog