UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ a SŠ

6/7/2022

Blog image

Dňa 13. júna 2022 o 10:00 hod. sa uskutočnilo prezenčné pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Posilňovanie triednej klímy ako prostriedok predchádzania nežiaduceho správania žiakov – referovali PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, Mgr. Katarína Kozáková, psychologička CPPPaP.
  • Zhrnutie spolupráce škôl a CPPPaP v školskom roku 2021/2022, inštrukcie k spracovaniu dotazníka o spolupráci škôl s CPPPaP v oblasti prevencie rizikových javov v školskom roku 2021/2022 – informovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov  vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog