UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ a SŠ

1/31/2022

Blog image

Dňa 7. februára 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií  v  územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Prezentácia Národnej linky na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(c)K – prezentoval Mgr. Andrej Kostanjevec z ÚPSVaR, oddelenia podpory ochrany detí pred násilím.
  • Aktuálne otázky v prevencii šikanovania – informovala PaedDr. Lýdia Olajošová,  metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog