UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ a SŠ

9/21/2021

Blog image

Dňa 27. septembra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Vyhodnotenie preventívnej činnosti Centra v školskom roku 2020/2021 – prezentovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov  vo výchove a vzdelávaní základných a stredných škôl.
  • Metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školskom roku 2021/2022 – realizovali PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka,  PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní, PhDr. Martina Trebuňáková, vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie:

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti v oblasti riešenia šikanovania v školách. 

Odporúčania MŠ VVaŠ SR z dokumentu „Sprievodca  školským rokom 2021/2022“ pre oblasť preventívnej činnosti v školách. 

Aktualizácia ponukového listu preventívnych aktivít CPPPaP na školský rok 2021/2022.

Pridelenie odborných zamestnancov pre preventívnu činnosť v školách v školskom roku 2021/2022.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog