UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov ZŠ

9/26/2022

Blog image

Dňa 3. októbra 2022 o 10:30 hod. sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2022/2023.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  1. Vyhodnotenie preventívnej činnosti Centra v školskom roku 2021/2022 – referovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.
  2. Metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školskom roku 2022/2023:
  • Sprievodca školským rokom a odporúčania MŠVVaŠ SR.
  • Obsahové, procesné a výkonové štandardy v oblasti prevencie pre 1., 2., 3. a 4. úroveň podpory transformovaného systému poradenstva a prevencie.
  • Aktualizácia ponukového listu odborných aktivít CPPPaP v oblasti selektívnej a indikovanej prevencie.
  • Pridelenie škôl do preventívnej starostlivosti odborných zamestnancov CPPPaP.

       Referovala PhDr. Martina Trebuňáková, zástupkyňa riaditeľky, vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie, psychologička CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog