UDALOSTI

Pracovná porada školských/výchovných a kariérových poradcov ZŠ

10/4/2022

Blog image

Dňa 12. októbra 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie školských/výchovných a kariérových poradcov základných škôl  v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2022/2023.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • LEAF Academy, informácia o možnostiach štúdia – predstavil Marek Báleš, zástupca Leaf Academy, Bratislava.
  • Vyhodnotenia spolupráce medzi školami a CPPPaP v oblasti výchovného a kariérového poradenstva v školskom roku 2021/2022 – referovala PhDr. Marta Taráseková, metodička CPPPaP pre školských poradcov, vedúca oddelenia vzdelávacieho a kariérového vývinu, špeciálna pedagogička._
  • Aktuálne otázky z oblasti profesijnej orientácie – informovala PhDr. Marta Taráseková, CPPPaP.
  • Aktuálne informácie z oblasti kariérového poradenstva – informovala Mgr. Zlatica Gregová, metodička CPPPaP pre kariérových poradcov, psychologička.
  • Usmernenie k spolupráci medzi základnými školami a CPPPaP v oblasti diagnosticko-poradenskej starostlivosti o žiakov v školskom roku 2022/2023 – podala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog