UDALOSTI

Pracovná porada kariérových poradcov ZŠ

10/14/2021

Blog image

Dňa 20. októbra 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line prvá pracovná porada kariérových poradcov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v školskom roku 2021/2022.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Kariérové poradenstvo v aktuálnych podmienkach – Mgr. Lenka Čigášová, kariérová poradkyňa, metodička pre kariérových poradcov ZŠ a SŠ, psychologička CPPPaP.
  • Vyhodnotenie dotazníka Mapovanie kariérového poradenstva v základných školách – Mgr. Lenka Čigášová.
  • Predstavenie programu v oblasti kariérového poradenstva pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl – Mgr. Lenka Čigášová.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog