UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov MŠ a ZŠ

1/21/2021

Blog image

Dňa 28. januára 2021 o 9:45 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských psychológov materskej a základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Možnosti spolupráce s liečebno-výchovným sanatóriom – prezentovala PhDr. Katarína Žitvová Panigajová, psychologička Liečebno-výchovného sanatória, Košice – Barca.
  • Aktuálne otázky školskej psychológie – informovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym možnostiam práce školského psychológa v strednej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog