UDALOSTI

Pracovná porada školských psychológov ZŠ

11/28/2020

Blog image

Dňa 20. októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Z histórie 40-ročnej činnosti CPPPaP – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Celoškolský prístup k prevencii šikanovania –  prezentovali Mgr. Lýdia Begerová, psychologička CPPPaP a Mgr. Stanislava Girová, školská psychologička Spojenej školy sv. Košických mučeníkov.
  • Metodické pokyny pre spoluprácu v školskom roku 2020/2021, aktuálne informácie z oblasti školskej psychológie – referovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského psychológa v základnej škole.

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili:

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog