UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov SŠ

11/28/2020

Blog image

Dňa 22. októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Z histórie 40-ročnej činnosti CPPPaP – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Možnosti preventívnej práce so žiakmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a zdravého životného štýlu –  prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Vyhodnotenie spolupráce medzi CPPPaP a strednými školami v oblasti výchovného poradenstva za školský rok 2019/2020 – referovala PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP.
  • Metodické usmernenie k zabezpečeniu úloh v školskom roku 2020/2021, aktuálne informácie z oblasti profesijného poradenstva – informovali  PhDr. Emília Nuberovová, riaditeľka CPPPaP a PhDr. Marta Taráseková, špeciálna pedagogička a metodička CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského poradcu v strednej škole.

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili:

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog