UDALOSTI

Pracovná porada školských poradcov SŠ

2/23/2021

Blog image

Dňa 3. marca 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských poradcov gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Vzdelávanie žiakov s pervazívnymi vývinovými poruchami v podmienkach stredných škôl – prezentovala PaedDr. Tatiana Majerníková, riaditeľka a špeciálna pedagogička CŠPP Bocatiova 1, Košice.
  • Aktuálne informácie o činnosti a spolupráci s CPPPaP – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského poradcu v strednej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog