UDALOSTI

Pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

11/28/2020

Blog image

Dňa 5. októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Z histórie 40-ročnej činnosti CPPPaP – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Možnosti práce so žiakmi v oblasti starostlivosti o duševné zdravie a zdravý životný štýl – prezentoval PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
  • Výstupy zo spätno-väzbového hodnotenia spolupráce škôl a CPPPaP v oblsti prevencie v školskom roku 2019/2020 a metodické usmernenie k zabezpečeniu preventívnych úloh v školách v školskom roku 2020/2021 – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.

Odborné podujatia k 40. výročiu založenia CPPPaP sponzorsky podporili:

Okresný úrad Košice - odbor školstva

Mestská časť Košice - Západ Terasa

Mestská časť Košice - KVP

Mestská časť Košice - Nad jazerom

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog