UDALOSTI

Pracovná porada s riaditeľkami materských škôl

2/23/2021

Blog image

Dňa 4. marca 2021 o 10:00 hod. sa uskutočnila on-line pracovná porada s riaditelľkami materských škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Súčinnosť CPPPaP a materských škôl v povinnom predprimárnom vzdelávaní – prezentovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Súčinnosť CPPPaP a materských škôl pri zabezpečení posudzovania školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy v súčasnej epidemickej situácii – informovala PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka CPPPaP.
  • Ponuka inštruktážneho seminára pedagogickým zamestnancom materských škôl pre prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v predškolskom vzdelávaní  – informovali Mgr. Miroslava Miklátek a Mgr. Jana Duláková, špeciálne pedagogičky CPPPaP.
  • Diskusia k uvedeným témam.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog