UDALOSTI

Klub školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

12/22/2020

Blog image

Dňa 7. decembra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnilo on-line klubové stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

  • Kyberšikanovanie, čo je potrebné si všímať? – prezentovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP.
  • Preventívne aktivity v online priestore – PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
  • Príklady dobrej praxe, výmena skúseností školských koordinátorov, otázky prevencie pri súčasnom fungovaní škôl.
  • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog