UDALOSTI

Klubové stretnutie školských koordinátorov ZŠ a SŠ

4/8/2022

Blog image

Dňa 11. apríla 2022 o 10:00 hod.  sa uskutočnilo on-line klubové stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií   v  územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli: 

  • Krízové intervencie v školskom prostredí – prezentovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička CPPPaP, vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie.
  • Copingové stratégie na zvládanie záťažových situácií – informovala PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove vzdelávaní.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog