OZNAMY

Sme tu pre Vás a Vašich blízkych

3/1/2022

Blog image

Vzhľadom na závažnú situáciu na Ukrajine je potrebná naša snaha vytvárať deťom a žiakom atmosféru bezpečia a istoty.

V tejto súvislosti sme k dispozícii deťom, žiakom, učiteľom a rodičom v krízových situáciách. V prípade, že by Vás táto situácia výrazne zasiahla, máte otázky ohľadom jej zvládania alebo sa potrebujete poradiť ako hovoriť o súčasných udalostiach s deťmi a žiakmi, kontaktujte nás.

SME TU PRE VÁS A VAŠICH BLÍZKYCH

na našich telefónnych linkách a mailových adresách počas pracovných dní v čase od 7,30 hod. do 15,30 hod. 

Do pozornosti dávame linky pomoci:
Linka pomoci VÚDPaP 0910 361 252 (od 8 hod do 18 hod.)
www.krizovalinkapomoci.sk 0800 500 333
Linka detskej dôvery 0907 401 749
Linka detskej istoty 116 111
www.ipcko.sk

Podporné materiály, ako aj odporúčania pre učiteľov a žiakov na ľahšie zvládnutie vypätej situácie na Ukrajine nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog