OZNAMY

Projekt Návrat do bezpečia

2/2/2022

Blog image

Vážení návštevníci našej webovej stránky

Návrat do bezpečia 2022

Projekt s názvom Návrat do bezpečia realizuje naše CPPPaP, Zuzkin park 10 v Košiciach v mesiacoch december 2021 – august 2022. Je zameraný na oblasť podpory duševného zdravia detí vo veku 11-13 rokov a  chce prostredníctvom skupinových zážitkových aktivít v triedach podnietiť deti tejto vekovej skupiny do uvažovania o podmienkach psychickej pohody, psychického zdravia a následne o všetkých spôsoboch jeho udržiavania a podporovania, vrátane včasného vyhľadania sebapodpory. Aktivitami priamo pozývajúcimi deti aj do vytvárania návrhov na terapeuticko-relaxačnú miestnosť v našom Centre a na aktivity v nej, chceme v ich očiach normalizovať potrebu vyhľadania odbornej pomoci. Vytvorením spoločne zdieľaného času na diskusie o podmienkach a okolnostiach odbornej pomoci chceme zároveň v deťoch tejto vekovej skupiny budovať pocit istoty a bezpečia. 

     Plánovanými aktivitami projektu ponúkame naše odborné skúsenosti nielen deťom, ale prostredníctvom webinára s názvom „COVIDové straty a nálezy“ aj ich rodičom a triednym učiteľom. Aj ich, rovnako ako deti, chceme nielen motivovať ku zmenám v postojoch starostlivosti o svoje duševné zdravie, ale aj zdôrazniť úlohu prežívania bezpečia ako dôležitej podmienky jeho zachovania a ponúknuť konkrétne kroky jeho budovania v škole aj rodinnom prostredí.   

Projekt je finančne podporený Nadáciou pre deti Slovenska.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog