OZNAMY

Projekt Duševné zdravie mladých 2021

9/28/2021

Blog image

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Duševné zdravie mladých 2021

Projekt s názvom Prevencia duševného zdravia mladých 2021 realizovalo CPPPaP, Zuzkin park 10 v Košiciach v mesiacoch september – november 2021. Zameraný bol na oblasť podpory duševného zdravia mladých. V oblasti prevencie ponúkol nové atraktívne aktivity, ktoré mladých ľudí vedia zaujať a zmotivovať pre prácu na zmenách v postojoch k svojmu životnému štýlu a duševnému zdraviu. V rámci inovácie preventívnej práce sme sa zamerali na metódy doteraz na našom pracovisku nevyužité, a to používanie atraktívnej metódy učenia biologickou spätnou väzbou a širšej palety harmonizačno-relaxačných cvičení. Vplyv modernej technológie sme tak využili ako podporný prostriedok pri posilňovaní duševného zdravia žiakov, hlavných zásad psychohygieny a správnej životosprávy. 

V súčasnosti po ukončení výcvikovej časti projektu vyškolení žiaci, teda rovesnícki poradcovia, vzhľadom na celkovo zhoršenú pandemickú situáciu namiesto plánovaných workshopov vo svojich stredných školách pristúpili k alternatíve v podobe tvorby príspevkov, prostredníctvom ktorých budú prezentovať obsahy z prebiehajúcich výcvikových aktivít na internetových interaktívnych platformách (sociálnych sieťach) škôl a CPPPaP s cieľom pôsobiť na širšiu žiacku verejnosť stredných škôl. 

Projekt bol finančne podporený Magistrátom mesta Košice z Fondu zdravia.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog