UDALOSTI

Seminár začínajúcich školských koordinátorov ZŠ a SŠ

10/4/2021

Blog image

Dňa 11. októbra 2021 o 10:00 hod. sa v CPPPaP uskutočnil metodický seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska. 

Jeho obsahom bolo:

  • Metodické usmernenie a inštruktáž pre začínajúceho školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní.
  • Organizácia preventívnych úloh v školskom roku 2021/2022.
  • Stratégia školy pri riešení šikanovania.

Viedla PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP pre školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog