UDALOSTI

Seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ

11/28/2020

Blog image

Dňa 12. októbra 2020 o 10:00 hod. sa uskutočnil metodický seminár pre začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska. 

Jeho obsahom bolo metodické usmernenie a inštruktáž začínajúcich školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní pri vykonávaní činností univerzálnej prevencie v školách a pre ich rýchlejšiu adaptáciu v tejto pracovnej pozícii.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Posledné oznamy

Zobraziť viac

Náš blog